Algemene voorwaarden

1. Algemeen/ gegevens
Calico
Armand Thiérylaan 68
3001 Heverlee

BTW BE 0554 773 286

Tel: 016 43 58 20
Email: info@calicoleuven.be

IBAN: BE38 3770 5453 6972

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW. Calico kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

4. Bestelling
Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling.

5. Betaling
Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden.

6. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet inruilbaar voor geld.

7. Inschrijving op een workshop
Je inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld overgeschreven is op ons rekeningnumer IBAN: BE38 3770 5453 6972.
Mocht je door omstandigheden toch je inschrijving willen annuleren, dan kan dit aan volgende voorwaarden:

* tot 3 weken voor aanvang van de workshop
– rekenen wij een vergoeding van 10%, tenzij we jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen.

* tot 2 weken voor aanvang van de workshop
– rekenen wij een vergoeding van 50%, tenzij we jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen.
Latere annulaties worden niet terugbetaald.
Calico behoudt zich te allen tijde het recht een workshop te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3). Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt op dat ogenblik volledig teruggestort.

8. Persoonsgegevens
Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

9. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Leuven is exclusief bevoegd.